• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

علف لیمو

  • ۹۱
علف لیمو

گیاهی‌ از ‌تیره‌ گندمیان ‌که‌ بوی‌ مطبوعی‌ شبیه‌ به‌ بوی ‌لیمو‌ دارد.‌

✔️کلیه ‌قسمت‌ های‌ گیاه، ‌اثر ‌ملین،‌ اشتها‌آور ‌و ‌اثر‌ ضد ‌کرم‌ دارد.

✔️دم‌ کرده ‌آن‌ برای‌ کاهش ‌استرس ‌و ‌فشارهای ‌عصبی‌ و‌ نیز‌ برای ‌درمان‌ نفخ‌ و ‌تحریکات‌ معدی ‌می‌توان‌ استفاده ‌نمود.

✔️اسانس ‌گیاه‌ مانع‌ رشد‌ و‌ تکثیر ‌باکتریها‌ شده ‌و‌ به‌ عنوان‌ عاملی‌ ضدعفونی‌ کننده ‌و‌ نیز‌ دافع‌ حشرات ‌استفاده‌ می‌شود.

✔️خاصیت ‌ضدعفونی‌ کنندگی ‌علف ‌لیمو ‌به‌ درمان‌ عفونت‌های ‌دهان ‌و ‌دندان ‌کمک ‌کرده‌ و‌ خطر‌ ابتلا ‌به‌ پوسیدگی ‌دندان‌ را‌ کاهش‌ می‌دهد.