• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

مقوی دستگاه تنفس

  • ۸۷
مقوی دستگاه تنفس
✅مهم ترین خواص دارویی:

✔️معالجه بیماری های ریوی
✔️برونشیت
✔️رفع گلودرد
✔️درمان کیست های تخمدان
✔️بهبود ورم های خوش خیم پروستات 
✔️تنظیم هورمون های جنسی بانوان
✔️معالجه بیماری های صفراوی