• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

گیاه مفید برای دستگاه گوارش

  • ۱۶
گیاه مفید برای دستگاه گوارش

✅مهمترین خواص: 

✔️معالجه نفخ شکم، 

✔️اشتها آور، 

✔️هضم غذا، 

✔️تنظیم کار کیسه صفرا،

✔️استعمال خارجی اسانس باعث کاهش درد های رماتیسمی می شود. 

❌مصرف زیاد مناسب نیست و باعث بروز برخی ناراحتی های عصبی و گوارشی می شود.

ابزار وبمستر