• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

معایب محلول پاشی

  • ۳۳۶
معایب محلول پاشی

✔️پایین بودن شدت نفوذ عناصر در برگ 

✔️هدر رفت عناصر غذایی از سطوح آب گریز برگ

✔️شستشوی عناصر توسط باران

✔️خشک شدن سریع محلول های پاشیده شده

✔️محدودیت نقل و انتقال برخی عناصر مثل کلسیم

✔️نیاز به دفعات بیشتر محلول پاشی

✔️در بعضی مواقع بروز خسارت برگی