خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی مهندس حجت دهقانی

معایب محلول پاشی

  • ۵۲۸
معایب محلول پاشی

✔️پایین بودن شدت نفوذ عناصر در برگ 

✔️هدر رفت عناصر غذایی از سطوح آب گریز برگ

✔️شستشوی عناصر توسط باران

✔️خشک شدن سریع محلول های پاشیده شده

✔️محدودیت نقل و انتقال برخی عناصر مثل کلسیم

✔️نیاز به دفعات بیشتر محلول پاشی

✔️در بعضی مواقع بروز خسارت برگی


ابزار وبمستر