• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

گیاه دارویی گالگا

  • ۷۹
گیاه دارویی گالگا

گیاهی است علفی، چند ساله، چند برگچه ای، دارای ساقه گل دهنده بلند و پوشیده از گل های کوچک به رنگ بنفش مایل به ارغوانی.


✅قسمت مورد استفاده: برگ ها و گل ها


✅طبیعت: گرم و خشک


✅خواص درمانی و نحوه مصرف: به صورت پودر خشک شده قابل مصرف بوده و بسیار موثر در کاهش قند خون، درمان دیابت، افزایش ترشح شیر و کاهش وزن بوده همچنین این گیاه ادرار آور و ضد کرم نیز می باشد.


✅نحوه تکثیر گیاه: کشت بذر