• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

گیاه دارویی کلپوره یا مریم نخودی

  • ۶۹
گیاه دارویی کلپوره یا مریم نخودی

✅طبیعت: گرم


✔️قسمت مورد استفاده: شاخه های گلدار


✔️خواص درمانی: ضد عفونی کننده، درمان یرقان، ضد التهاب.

✔️از ضماد در درمان نیش حشرات و بهبود جوش استفاده میشود.

✔️جهت رفع اسهال، تسکین دردهای قاعدگی، قرقره جوشانده برای شستشو و ضد عفونی دهان استفاده می شود.