• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

نعنا فلفلی

  • ۳۸
نعنا فلفلی

✅گیاهشناسی: گونه ای از نعناست، علفی با گل های سفید تا صورتی انتهایی، ساقه دارای ریزوم و ساقه خزنده و عطر و طعم تند.


🌿قسمت مورد استفاده: اندام هوایی (برگ ها و گل ها)


✅ماده موثره: اسانس دارای منتون، منتول و منتوفوران


✅طبیعت: گرم و خشک


✅خواص درمانی و نحوه مصرف: مقوی معده و ضد نفخ، خاصیت ضد باکتری


🌱نحوه تکثیر گیاه: از طریق تقسیم بوته و قلمه ساقه