خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی مهندس حجت دهقانی

رمز و رازهای آبیاری پسته

رمز و رازهای آبیاری پسته

از اصلی ترین اقدامات باغ پسته آبیاری صحیح و اصولی می باشد که نحوه ی اجرای آن در فصول مختلف سال و طبق شرایط آب و هوایی و سن درخت می تواند متفاوت باشد. همان‌طور که می‌دانید درخت پسته در برابر آب و هوای گرم و خشک مقاوم است اما آبیاری مناسب برای یک محصول خوب بسیار حائز اهمیت است.

آبیاری رو اصولی یاد بگیر!

آبیاری رو اصولی یاد بگیر!

با توجه به اینکه آبیاری اصول مخصوص خود را دارد و یکی از مهمترین بخش های کشاورزی و کشت و کار محسوب می شود، انجام و اجرای دقیق و اصولی آن الزامی است. نکات مهم آبیاری اصولی به شرح زیر می باشد :

ابزار وبمستر