خدمات کشاورزی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

مزایای استفاده از هیومیک اسید

  • ۴۸۰
مزایای استفاده از هیومیک اسید

اسید هیومیک می تواند به طور مستقیم اثرات مثبتی بر رشد گیاه بگذارد.

خاک مناسب درخت سیب

  • ۹۲۸
خاک مناسب درخت سیب

سیب درختی پر توقع است که ریشه های آن در سطح، گسترش زیادی دارد؛ بنابراین خاک باید حاصلخیز و از لحاظ مواد آلی غنی باشد

ابزار وبمستر