خدمات کشاورزی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

آیا گیاهان جیغ می زنند؟!

  • ۷۸۱

دانشمندان متوجه شده اند هنگامی که حشرات به گیاهان هجوم می برند، جیغ شیمیایی پخش می کنند و به شکارچیان آگاهی می دهند تا آفتهای مهاجم را از بین ببرند.

ابزار وبمستر