خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی مهندس حجت دهقانی

نابودی قارچ ها، حشرات و آفات به روش طبیعی!

نابودی قارچ ها، حشرات و آفات به روش طبیعی!

گوگود، یکی از قدیمی ترین آفت کش های شناخته شده است که خواص تدخینی و حشره‌کشی آن از زمان هومر مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین یک عنصر ضروری برای تغذیه گیاهان است و گاهی در ترکیب با سایر مواد مغذی استفاده می شود. از طرفی گوگرد و بعضی ترکیبات آن دارای اثر کنه کشی هستند.

با گیاه زوفا حشره کش طبیعی داشته باش!

با گیاه زوفا حشره کش طبیعی داشته باش!

زوفا گیاهی یکساله و دارویی از خانواده ی نعناعیان است و برگ های آن برخلاف سایر گیاهان به شکل وارونه می باشد. بوته های زوفا بلند و باریک هستند و بیشتر در کنار جاده ها رشد می کنند.

نابودی ریشه ی گیاه با مگس خزانه برنج

نابودی ریشه ی گیاه با مگس خزانه برنج

یکی از مهمترین آفات برنج، مگس خزانه برنج با نام علمی Ephydra afghanica است که در صورت بالا بودن شدت خسارت، خزانه به طور کلی از بین رفته و نیاز به تجدید کشت است.

مبارزه با سفید بالک ها با روش های مسالمت آمیز

مبارزه با سفید بالک ها با روش های مسالمت آمیز

سفید بالک ها حشرات ریز سفید رنگی هستند که با ترشح عسلک و تغذیه از شیره ی گیاهان، باعث تضعیف آنها و کاهش رشد درختان می شوند. میزبان اصلی این آفت درخت توت است و تنها با تغذیه از شیره ی درخت، باعث ضعف درخت می شود.

زنجره انبه

زنجره انبه

حساس ترین مرحله زندگی انبه در مقابل این حشره، مرحله گلدهی است.
حشرات زمستان گذران، همزمان با ظهور گل آذین انبه، شروع به تغذیه، جفت گیری و تخم گذاری می کنند.
شروع تخم گذاری در میناب، دهه آخر دی ماه و در منطقه سیاهو، دهه سوم بهمن ماه گزارش شده است. تخم گذاری به صورت دستجات 2 تا 5 تایی، درون جوانه های گل و انشعابات گل آذین انجام‌ می شود.
پوره ها و حشرات کامل، با تغذیه از شیره برگ و گل آذین، به درختان انبه، خسارت می زنند. بیشترین خسارت از طریق پوره ها، به گل آذین مربوط می شود.
تغذیه پوره از شیره گل آذین، همراه با ترشح عسلک از گل آذین و رشد قارچ های فوماژین و در نتیجه سیاه شدن، ریزش گل و عدم تشکیل میوه هاست.
اوج ظهور حشرات کامل، دهه اول فروردین تا اواخر اردیبهشت می باشد. حشرات کامل نسل جدید، با تغذیه از برگ های جوان،  و بدون زاد و ولد تا شروع مجدد گلدهی، به زندگی خود ادامه می دهند.


معرفی سم مالاتیون

معرفی سم مالاتیون

حشره‌کشی مایع، روغنی و به رنگ زرد تا قهوه‌ای تیره است. دارای کمترین سمیت در میان سموم آلی فسفره است و به عنوان آفت کش، طیف گسترده در کشاورزی استفاده می‌شود و نیز در برنامه‌های مبارزه با حشرات و بندپایان، به ویژه مالاریا و شپش سر و بدن انسان به کار می‌رود.


ابزار وبمستر