خدمات کشاورزی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

تقویم کاشت ارقام زراعی فارس

  • ۶۲
تقویم کاشت ارقام زراعی فارس

در کشاورزی و به ویژه بحث زراعت و کشت صیفی جات و سبزیجات، توجه به چند نکته باعث کاهش خسارت، کاهش آفات و بیماری ها، افزایش کیفیت و کمیت محصول و به دنبال آن افزایش سود و سرمایه می شود.

گیاهان می‌‌‏توانند فکر کنند، حرف بزنند و ذهن انسان را بخوانند

  • ۵۲۳
گیاهان می‌‌‏توانند فکر کنند، حرف بزنند و ذهن انسان را بخوانند
کیهان پر‌‌‏ از رمز و رازهایی است که دانش کنونی ما را به چالش می‌‌‏کشد. تحقیقات جدیدی که توسط تیمی از دانشمندان دانشگاه غرب استرالیا انجام شده است، نشان می‌‌‏دهد که گیاهان دارای حافظه‌‌‏ی طولانی‌‌‏مدت هستند.

اطلاعاتی در مورد گیاه شلغم

  • ۴۹۵

اطلاعاتی در مورد گیاه هندوانه

  • ۴۷۱

اطلاعاتی در مورد گیاه طالبی

  • ۴۲۶

اطلاعاتی در مورد زراعت گندم

  • ۵۵۰

اطلاعاتی در مورد زراعت جو

  • ۴۰۴

پنبه

  • ۱۳۹۶

 

 

 

 

پنبه

 

خصوصیات : پنبه گونه های وحشی زیاید دارد که همگی به جنس Gossypium تعلق دارد . بنظر می رسد که منشأ تمام گونه ها از آفریقای استوائی باشد .

قابلیت شستشو ،‌دوام ، استحکام (‌هنگام خشک و تر بودن ) ،‌قابلیت هدایت بخار آب ، دوام شیمیایی ، نرمی ، قابلیت انعطاف و سهولت آب رفتن یا تجمع اولیه از خصوصیات الیاف پنبه می باشد .

گندم

  • ۱۳۴۷

چرا گندم پرطرفداترین گیاه جهان است؟

مهندس محمد مهدی عفیفی

گندم یکی از قدیمی ترین گیاهانی است که انسان کشت کرده و مورد استفاده قرار داده است. منشأ گندم حوزه مدیترانه و کشور فلسطین و سوریه بوده و از این مکان ها به ایران بزرگ قدیم و ترکیه کنونی منتقل شده و سپس در قاره های دیگر منتشر شده است.

ابزار وبمستر