• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

با کاکتوس سرمازده چه کنیم؟

با کاکتوس سرمازده چه کنیم؟

قرار دادن کاکتوس در معرض سرما، سبب آسیب سرمازدگی به آن و بروز سلول های مرده می شوند. پس موقع سرما، حداقل از یک پوشش ساده بر روی گیاه استفاده کنید.
اگرکاکتوس سرما زده شد، قسمت های سرما زده را ببرید و از گیاه جدا کنید.


بهترین راه پیشگیری از سرمازدگی

بهترین راه پیشگیری از سرمازدگی

روش های غیر فعال در کاهش خطرات سرما و یخ زدگی بر مبنای پیشگیری از سرما می باشند؛

کاهش خسارت ناشی از سرما

کاهش خسارت ناشی از سرما

یک) در اولین زمان ممکن و بدون نظر گرفتن شرایط بازار، نسبت به برداشت محصول اقدام نمایید، تا درختان زمان کافی برای آماده شدن را، داشته باشند.

توصیه‌هایی به کشاورزان برای شب‌های سرد سال

توصیه‌هایی به کشاورزان برای شب‌های سرد سال

کشاورزان باید در شب‌های سرد که دمای هوا زیر صفر می‌رود، برای جلوگیری از خسارات تمهدیدات لازم برای مقابله با سرما را بیاندیشند.

سرمازدگی درختان میوه و روش های پیشگیری از آن

سرمازدگی درختان میوه و روش های پیشگیری از آن

مقدمه

اکثر درختان میوه مناطق معتدله و حتی نیمه گرمسیری در معرض یخبندان زمستان یا سرما زدگی بهاره قرار می گیرند که این امر موجب خسارتهای شدید اقتصادی می گردد. باغداران کاملا از نتایج زیانبار عدم محافظت درختان در برابر سرمای زمستان مطلع هستند.

سرما زدگی بهاره


سرما و یخبندان از جمله پدیده های طبیعی هستند که خسارت های فراوانی در برخی از سال ها به باغات میوه وارد می نمایند.

هنر باغبانی (شماره دوم)


* روی تصویر کلیک کنید.