خدمات کشاورزی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

محلول پاشی برگی

  • ۱۲۱
محلول پاشی برگی

راه های جذب برگی روزنه ها و کوتیکول برگ هستند. روزنه ها در تبادلات گازی نقش دارند، اما در ورود برخی از عناصر به درون گیاه نیز موثرند. ترکیباتی مانند سولفیدها، آمونیاک، نیتریت ها و برخی عناصر دیگر از این طریق جذب میشوند. محلول پاشی روی گیاهان، که اصطلاحا تغذیه برگی نیز گفته میشود، در برخی موارد از مصرف عناصر در خاک بهتر و مفیدتر است.

در زمانی که شرایط خاک نامساعد باشد یا به علت بالا بودن PH خاک و یا آهکی بودن، کود مصرفی در خاک، برای گیاه غیر قابل استفاده است. مثلا سولفات آهن را در خاک های قلیایی نمیتوان مصرف کرد. پس بهترین روش در این حالت محلول پاشی است. علاوه بر این، برای برطرف کردن سریع علائم کمبود، در روی گیاه، روشی مطلوب است.

و اما محدودیت های محلول پاشی: همه عناصر را نمیتوان استفاده کرد؛ کل نیاز گیاه را نمی توان‌ تامین کرد. برای مثال کود اوره را میتوان از طریق محلول پاشی به گیاه اضافه کرد ولی کود های فسفر و پتاسیم، در محلول پاشی استفاده نمیشوند. معمولا عناصر کم مصرف در محلول پاشی استفاده می گردند. 

غلظت عناصر غذایی که محلول پاشی میشوند نیز نکته قابل توجهی است؛ زیرا در غلظت های زیاد گیاه به اصطلاح میسوزد. معمولا غلظت مناسب را یک تا دو در هزار در نظر میگیرند.

روغن پاشی در زمان استرس گیاه ؛ ممنوع!

  • ۳۹۸
روغن پاشی در زمان استرس گیاه ؛ ممنوع!

برای جلوگیری از اثرات منفی روغن ها روی گیاه، باید به وضعیت فعلی گیاه توجه نمود. در زمان روغن پاشی، درخت به هیچ وجه نباید تحت استرس باشد. فقدان رطوبت خاک، نوسانات آبیاری، درجه حرارت بالا، تغییر ناگهانی درجه حرارت، بادهای طولانی مدت بعد از روغن پاشی، وضعیت نابسامان درخت به علت وجود بیماری و یا آفت شدید، زمینه را برای گیاه سوزی توسط روغن ها فراهم می سازد.

تحت چه شرایطی باید از تغذیه برگی استفاده کرد؟

  • ۴۳۴

تحت شرایط خاصی، محلول پاشی برگی نتایج بهتری نسبت به کاربرد خاکی دارد

تغذیه برگی

  • ۴۹۸
تغذیه برگی

تغذیه برگی یکی از عملیات متداول برای رساندن مواد غذایی از طریق محلول پاشی کودهای قابل حل در آب به تمام شاخ و برگ گیاه می باشد.

آماده سازی باغ و زمین برای سال آینده

  • ۶۴۱

بعد از عملیات برداشت باید درختان را برای گذراندن بدون آسیب و مقاوم در برابر سرمای زمستان و شروع فصلی جدید بدون آفت و بیماری آماده ساخت.

جلبک دریایی آلگیفر

  • ۱۲۰۹

* روی تصویر کلیک کنید.

دفاندر MZ فیوچرکو

  • ۱۲۸۱

* روی تصویر کلیک کنید.

فیوتاپ پلاس فیوچرکو

  • ۱۶۷۴
فیوتاپ پلاس فیوچرکو

سولفات روی گروتک

  • ۱۱۲۹


* روی تصویر کلیک کنید.

نیترات کلسیم گروتک

  • ۱۱۲۱

* روی تصویر کلیک کنید.

ابزار وبمستر