خدمات کشاورزی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

خاک مناسب

  • ۴۶۸۵۳
خاک مناسب

خاک، محیط استقرار گیاهان است. تشکیل خاک از تجزیه سنگهای مادر تحت تاثیر عوامل مختلف حاصل می شود. خاکها از نظر فیزیکی و شیمیایی در رشد گیاهان موثرند.

ابزار وبمستر