• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

مزایای کود فسفر مایع

مزایای کود فسفر مایع

☘️برطرف نمودن کمبود فسفر در گیاهان
🌿برطرف نمودن کمبود نیتروژن در گیاهان
🌱افزایش رشد ریشه در گیاهان
🌳کاهش مقدار pH محلول خاک
🌾حذف اثرات نامطلوب pH بالا در خاک های آهکی
🍃کمک به انحلال عناصر کم مصرف، فسفر و پتاسیم
🌲افزایش رشد رویشی گیاهان
⚪بهبود کیفیت و کمیت محصولات کشاورزی

کود فسفر بالا (10_50_10)

کود فسفر بالا (10_50_10)


✅این محصول محتوی عناصر پرمصرف نیتروژن فسفر و پتاسیم می باشد، که غلظت فسفر در آن بیشتر است. انحلال پذیری آن بالا بوده و به راحتی در سیستم آبیاری استفاده می شود.
✅کاربرد این کود در خاک هایی که کمبود فسفر در آنها وجود دارد توصیه شده و در نتیجه فسفر مورد نیاز برای توسعه ریشه و افزایش محصول را تامین می کند.
✅بهترین زمان برای کاربرد این کود، در اول فصل در رشد رویشی، قبل از گلدهی و زمان تشکیل میوه می باشد.
✔️فسفر برای افزایش پایداری و استحکام نشا و افزایش طول ریشه آن مورد استفاده قرار می گیرد. وجود مقدار کافی کود فسفر برای تولید دانه در مراحل اولیه رشد بیش از مراحل بعدی مورد نیاز است.


فواید کود فسفر مایع

فواید کود فسفر مایع

فسفر مایع ترکیبی متشکل از نیتروژن آمونیومی، فسفر و یون های فعال هیدروژن است که با ورود به محلول خاک، اسیدیته آن را کاهش داده و اثر نامطلوب آهک را در خاک خنثی می کنند.
✔️همچنین یون فسفات موجود در این فرآورده، به محض ورود به خاک، توسط گیاهان قابل جذب می باشد و لذا در مراحل ابتدایی رشد گیاهان مورد استفاده قرار می گیرد.
✅تاثیر این فرآورده در انحلال عناصر کم مصرف خاک، بسیار چشمگیر است.
✔️نیتروژن موجود در این فرآورده نیز به برطرف نمودن علائم کمبود نیتروژن در گیاهان کمک شایانی می کند.
✅در مجموع کاربرد این فرآورده سبب بهبود رشد گیاهان و افزایش محصول خواهد شد.