خدمات کشاورزی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

تشخیص ورمی کمپوست اصل

  • ۲۲۰
تشخیص ورمی کمپوست اصل

لطفا به منظور خودداری از خرید ورمی کمپوست تقلبی به جای اصل به نکات زیر توجه فرمایید:

یک) ورمی کمپوست اصلی حتما باید از دستگاه گوارش کرم خاکی عبور کرده باشد.

کود دامی؛ منبع غنی مواد آلی

  • ۳۱۹
کود دامی؛ منبع غنی مواد آلی

کود ورمی کمپوست

  • ۶۶۲
کود ورمی کمپوست
ورمی کمپوست متشکل از ورمی (کرم خاکی) و کمپوست (کود آلی) به معنای نوعی کود آلی است که از فعالیت کرم خاکی حاصل می گردد. بیش از ۲۷۰۰ نوع کرم خاکی در طبیعت وجود دارد این کرم ها با کاوش خاک و تغذیه عناصر موجود در خاک و آمیختن آن با آنزیم های موجود در بدن خود، خاک را تازه می کنند و قدرت باروری آن را افزایش می دهند.

هنر باغبانی (شماره اول)

  • ۱۴۹۹


* روی تصویر کلیک کنید.

ابزار وبمستر