خدمات کشاورزی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

کود ورمی کمپوست | ساخت ایران

  • ۳۳۴
کود ورمی کمپوست | ساخت ایران
ورمی کمپوست متشکل از ورمی (کرم خاکی) و کمپوست (کود آلی) به معنای نوعی کود آلی است که از فعالیت کرم خاکی حاصل می گردد. بیش از ۲۷۰۰ نوع کرم خاکی در طبیعت وجود دارد این کرم ها با کاوش خاک و تغذیه عناصر موجود در خاک و آمیختن آن با آنزیم های موجود در بدن خود، خاک را تازه می کنند و قدرت باروری آن را افزایش می دهند.

هنر باغبانی (شماره اول)

  • ۱۱۷۲


* روی تصویر کلیک کنید.