خدمات کشاورزی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

آفت کنه مرکبات

  • ۸۳
آفت کنه مرکبات

کنه های نباتی با مکیدن شیره گیاهی باعث زرد شدن و ریزش برگها، کمی رشد میوه و بالاخره ضعف و از بین رفتن تدریجی گیاه میزبان می شوند.

کنه زنگ مرکبات

  • ۹۵
کنه زنگ مرکبات

موطن اصلی کنه زنگ مرکبات، آسیای جنوب شرقی است. این کنه احتمالاً به همراه میزبان اصلی خودش به سایر مناطق مرکبات خیز انتقال یافته است

ابزار وبمستر