خدمات کشاورزی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

ترکیبات کود دامی

  • ۴۶
ترکیبات کود دامی


توصیه کودی مرکبات جنوب

  • ۶۷
توصیه کودی مرکبات جنوب

کود دامی؛ منبع غنی مواد آلی

  • ۲۹۳
کود دامی؛ منبع غنی مواد آلی

کود ورمی کمپوست

  • ۵۹۸
کود ورمی کمپوست
ورمی کمپوست متشکل از ورمی (کرم خاکی) و کمپوست (کود آلی) به معنای نوعی کود آلی است که از فعالیت کرم خاکی حاصل می گردد. بیش از ۲۷۰۰ نوع کرم خاکی در طبیعت وجود دارد این کرم ها با کاوش خاک و تغذیه عناصر موجود در خاک و آمیختن آن با آنزیم های موجود در بدن خود، خاک را تازه می کنند و قدرت باروری آن را افزایش می دهند.

آماده سازی باغ و زمین برای سال آینده

  • ۶۱۷

بعد از عملیات برداشت باید درختان را برای گذراندن بدون آسیب و مقاوم در برابر سرمای زمستان و شروع فصلی جدید بدون آفت و بیماری آماده ساخت.

استفاده صحیح از کود دامی

  • ۷۷۷

مقدار مورد استفاده از کودهای دامی برحسب نوع کود و شرایط آب و خاک می تواند متفاوت باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر فیلم را از (+اینجا) دانلود کنید.

هنر باغبانی (شماره دوم)

  • ۱۱۷۴

* روی تصویر کلیک کنید.

ابزار وبمستر