خدمات کشاورزی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

کود ورمی کمپوست | ساخت ایران

  • ۲۴۴
کود ورمی کمپوست | ساخت ایران
ورمی کمپوست متشکل از ورمی (کرم خاکی) و کمپوست (کود آلی) به معنای نوعی کود آلی است که از فعالیت کرم خاکی حاصل می گردد. بیش از ۲۷۰۰ نوع کرم خاکی در طبیعت وجود دارد این کرم ها با کاوش خاک و تغذیه عناصر موجود در خاک و آمیختن آن با آنزیم های موجود در بدن خود، خاک را تازه می کنند و قدرت باروری آن را افزایش می دهند.

آماده سازی باغ و زمین برای سال آینده

  • ۲۳۲

بعد از عملیات برداشت باید درختان را برای گذراندن بدون آسیب و مقاوم در برابر سرمای زمستان و شروع فصلی جدید بدون آفت و بیماری آماده ساخت.

فیلم استفاده صحیح از کود دامی

  • ۴۰۰

مقدار مورد استفاده از کودهای دامی برحسب نوع کود و شرایط آب و خاک می تواند متفاوت باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر فیلم را از (+اینجا) دانلود کنید.

هنر باغبانی (شماره دوم)

  • ۷۸۵

* روی تصویر کلیک کنید.

کود مرغی چیکن تک | ساخت هلند | ناموجود

  • ۱۰۴۷


* روی تصویر کلیک کنید.