خدمات کشاورزی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

کود 30 - 5 - 15 نوتری پلاس | ساخت اتحادیه اروپا | ناموجود

 • ۸۹۷

* روی تصویر کلیک کنید.

کود 40 - 8 - 12 سنگرال | ساخت بلژیک | ناموجود

 • ۶۶۳

* روی تصویر کلیک کنید.

کود سولفات پتاسیم | ساخت بلژیک

 • ۲۶۵۳

* روی تصویر کلیک کنید.

کود 20 - 20 - 20 نوتری پلاس | ساخت اتحادیه اروپا | ناموجود

 • ۱۰۰۱

معرفی محصول:

کود 20-20-20 ترکیبی از عناصر پرمصرف به همراه عناصر میکرو با کلاتEDTA  می باشد. این کود به صورت کاملا محلول در آب با قابلیت محلولپاشی و مصرف خاکی و برای کلیه محصولات زراعی و باغی در طی زمان رشد قابل استفاده است. مصرف این کود به خصوص در مراحل اولیه رشد باعث توسعه رشد رویشی و محتوای سبزینه گیاه و همچنین کمک به استقرار بهتر گیاهچه در خاک و افزایش حجم ریشه ها می شود و با افزایش میزان مواد قندی موجود در برگ، موجب بالا رفتن کیفیت و کمیت محصول می گردد.

کود 20 - 19 - 20 یونی گرین | ساخت لبنان | ناموجود

 • ۱۲۵۳

معرفی محصول:

کود 20-19-20 ترکیبی از عناصر پرمصرف به همراه عناصر میکرو با کلاتEDTA  می باشد. این کود به صورت کاملا محلول در آب با قابلیت محلولپاشی و مصرف خاکی و برای کلیه محصولات زراعی و باغی در طی زمان رشد قابل استفاده است. مصرف این کود به خصوص در مراحل اولیه رشد باعث توسعه رشد رویشی و محتوای سبزینه گیاه و همچنین کمک به استقرار بهتر گیاهچه در خاک و افزایش حجم ریشه ها می شود و با افزایش میزان مواد قندی موجود در برگ، موجب بالا رفتن کیفیت و کمیت محصول می گردد.

کود ماکرو 17 - 10 - 16 | ساخت اسپانیا | ناموجود

 • ۷۶۳

* روی تصویر کلیک کنید.

کود 20 - 20 -20 گروتک | ساخت اسپانیا | ناموجود

 • ۸۶۲

معرفی محصول:

کود 20-20-20 ترکیبی از عناصر پرمصرف به همراه عناصر میکرو با کلاتEDTA  می باشد. این کود به صورت کاملا محلول در آب با قابلیت محلولپاشی و مصرف خاکی و برای کلیه محصولات زراعی و باغی در طی زمان رشد قابل استفاده است. مصرف این کود به خصوص در مراحل اولیه رشد باعث توسعه رشد رویشی و محتوای سبزینه گیاه و همچنین کمک به استقرار بهتر گیاهچه در خاک و افزایش حجم ریشه ها می شود و با افزایش میزان مواد قندی موجود در برگ، موجب بالا رفتن کیفیت و کمیت محصول می گردد.

کود مایع پتاسیم | ساخت اسپانیا | ناموجود

 • ۷۷۹


* روی تصویر کلیک کنید.

کود 18 - 18 - 24 گروتک | ساخت اسپانیا | ناموجود

 • ۱۰۲۴

* روی تصویر کلیک کنید.

کود 30 - 5 - 15 گروتک | ساخت اسپانیا | ناموجود

 • ۸۷۲

* روی تصویر کلیک کنید.

کود 34 - 52 - 0 گروتک | ساخت اسپانیا | ناموجود

 • ۱۳۳۳

معرفی محصول:

کود شیمیایی 34-52-0 گروتک دارای 52 درصد P2O5 فسفات و 34 درصد K2O پتاسیم می باشد که یک ماه قبل از شروع فعالیت گیاه، جهت برطرف شدن کمبود عناصر فسفات و پتاسیم خاک مصرف می شود. این کود کاملا در آب محلول بوده و از طریق سیستم آبیاری قطره ای قابل مصرف است و به واسطه فرمولاسیون خاص خود، سریعا جذب گیاه می شود و در فرآیند گلدهی و رشد رویشی گیاه دخالت می کند. لازم به ذکر است در شرایطی که کودهای فسفات و پتاسیم گرانوله در خاک تجزیه نشده باشند و مواد غذایی در دسترس گیاه نباشد، این کود سریعا کمبودها را برطرف می کند.